Zaloguj się

System CRM dla deweloperów - Pełna kontrola nad procesem sprzedaży

Spis treści:

1. Systemy CRM dla branży deweloperów

2. Jakie są funkcje systemu CRM? Synchronizacja danych, proces sprzedaży inwestycji oraz wewnętrzna komunikacja w CRM

3. Czym wyróżnia się system CRM dla biur sprzedaży nieruchomości i deweloperów? Automatyczna aktualizacja systemu, dynamiczny rozwój oraz integracja danych

4. Poznaj koszt oprogramowania CRM dla deweloperów

5. Systemy CRM dla branży deweloperskiej - system do zarządzania najmem i sprzedażą nieruchomości


Podczas dynamicznego rozwoju branży nieruchomości, skuteczne zarządzanie firmą deweloperską staje się coraz większym wyzwaniem. Każda podjęta decyzja przez dewelopera może mieć znaczący wpływ na cały proces sprzedaży inwestycji. Prześcignięcie konkurencji i osiągnięcie zadowalających rezultatów wymaga nie tylko intuicyjnego podejścia, ale przede wszystkim umiejętnego i efektywnego zarządzania gromadzonymi danymi. Praca deweloperów składa się z wielu etapów, od projektowania inwestycji poprzez etap budowy, aż po finalny proces obsługi sprzedaży. W tak złożonym środowisku pracy kluczowe jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi, które pozwalają deweloperom na pełne zarządzanie procesami w firmie oraz ich automatyzację. Kluczowa jest nie tylko możliwość oszczędzania czasu, ale przede wszystkim zdolność do błyskawicznego reagowania na zapytania i potrzeby klientów.


inwestycje deweloperskie


Systemy CRM dla branży deweloperów

Czy istnieje najlepszy system dla deweloperów i agencji nieruchomości? W świecie pełnym technologii mamy wiele narzędzi informatycznych wspomagających przedsiębiorstwa, w przypadku branży nieruchomości wybór również nie jest prosty, zatem warto poznać różne rozwiązania. Informatyczny system CRM, taki jak np. VoxDeveloper jest narzędziem, które skutecznie wspiera firmy deweloperskie w kluczowych obszarach działalności. Od automatyzacji sprzedaży nieruchomości, zarządzanie klientami i relacjami z nimi poprzez rozliczanie płatności, wystawianie dokumentów i faktur aż po analizę danych i przechowywanie kluczowych informacji.

Oprogramowanie CRM, czyli „Customer Relationship Management” (zarządzanie relacjami z klientami), już cieszy się ogromną popularnością wśród agencji nieruchomości, ale również zdobywa coraz większą popularność wśród przedsiębiorstw działających w obszarze budowy lub wynajmu lokali mieszkaniowych i komercyjnych.

System CRM dedykowany przedsiębiorstwom deweloperskim to coś więcej niż zwykły dostęp do danych. To cała strategia biznesowa, której celem jest budowanie relacji i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości obsługi klienta przy jednoczesnym automatyzowaniu wewnętrznych procesów w firmie.

System CRM automatyzuje i usprawnia obszary, które bez jego pomocy wymagałyby wielu godzin manualnej pracy. Dzięki niemu firmy mogą skoncentrować się na konkretnych działaniach, zamiast na rutynowych czynnościach administracyjnych. Zautomatyzowane procesy redukują również ryzyko błędów, co przekłada się na wyższą jakość procesu obsługi klienta oraz jego zadowolenie. CRM pomaga deweloperom nie tylko zarządzać obecnymi klientami, ale także pozyskiwać i budować nowe relacje.

Gromadzone przez system dane wykorzystywane są do generowania różnego rodzaju raportów, które mogą być wykorzystywane np. przy tworzeniu nowych kampanii marketingowych czy planowaniu budowy nowych inwestycji. Dział marketingu pozyska informacje np. o najbardziej dochodowych źródłach pozyskiwania klientów a zarząd lub dział projektowy przeanalizuje, które inwestycje cieszą się największą popularnością. Dobrze wyposażony system CRM dedykowany branży nieruchomości, będzie wsparciem dla każdego działu firmy od sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, księgowości, działu prawnego, obsługi projektów aż po obsługę posprzedażową czy zarząd.


System CRM używany w biurze nieruchomości


Jakie są funkcje systemu CRM? Synchronizacja danych, proces sprzedaży inwestycji oraz wewnętrzna komunikacja w CRM

Jakie są najważniejsze funkcje i elementy CRM? Systemy CRM oferują szereg funkcjonalności, które skupiają się na optymalizacji i usprawnieniu procesów w firmie. System CMR będący zaawansowanym narzędziem, dostarcza deweloperom kluczowych funkcjonalności, które wspierają zarówno zarządzanie relacjami z klientami, proces publikacji ofert, rozliczenia płatności, kontrolę nad procesem sprzedaży jak i komunikację wewnętrzną oraz integracje z różnymi portalami i programami.

Działanie systemu pozwala na zarządzanie pozyskiwanymi kontaktami poprzez uporządkowaną bazę danych klientów, zarówno potencjalnych, jak i obecnych. System automatycznie aktualizuje nowe zapytania klientów pochodzące z portali zewnętrznych. Pobierane dane dotyczące potencjalnych klientów (leadów), możemy łatwo konwertować w istniejące lub nowe profile klientów. Każdy lead może być przypisany do konkretnego doradcy, który będzie odpowiedzialny za dalszy proces obsługi. Wszystkie informacje o kliencie, jego preferencje czy historia kontaktu przechowywana jest w jego karcie. Doradca posiadający odpowiednie uprawnienia ma dostęp do aktualnych informacji o klientach w jednym miejscu. Wsparcie systemu CRM zapewnia również automatyzację wielu zadań na etapie procesu sprzedaży inwestycji. Np. śledzenie każdego etapu sprzedaży, generowanie ofert czy wysyłanie powiadomień do klientów.

Ważną funkcją jest również synchronizacja danych np. z stroną www, programem pocztowym, księgowością itp. CRM pomaga w utrzymaniu aktualności danych dotyczących obsługi klientów, co jest kluczowe nie tylko w branży nieruchomości. Niezależnie od tego, czy chodzi o dane kontaktowe, status inwestycji czy dane dotyczące transakcji, wszystko jest na bieżąco aktualizowane i dostępne dla całego zespołu. Dostęp do danych dotyczących nieruchomości w czasie rzeczywistym jest kluczem do skutecznej sprzedaży i budowania trwałych relacji z klientami. Dane z systemu synchronizują się również z zewnętrznymi portalami deweloperskimi.


Pracownik biura nieruchomości trzymający w ręce klucze do nowej inwestycji


Proces obsługi sprzedaży to również rozliczenia, płatności oraz duże ilości dokumentów. Wdrożenie systemu CRM staje się nieocenionym narzędziem, ułatwiającym nadzór nad każdą transakcją finansową. Wpłaty od klientów można rejestrować ręcznie, ale dla większej wygody i dokładności, system pozwala na importowanie ich bezpośrednio z wyciągów bankowych. Harmonogram płatności to kolejny element sprzedaży nieruchomości. Dzięki systemowi CRM możliwe jest śledzenie każdej nadchodzącej płatność, upewniając się, że wszystkie transakcje są dokładnie zaksięgowane lub przeksięgowane z rachunków powierniczych na rachunek dewelopera. Co więcej, system umożliwia automatyczne wystawianie faktur na podstawie zgromadzonych danych, co znacząco przyspiesza i upraszcza ten proces. Integracja danych przechowywanych w systemie z oprogramowaniem finansowo-księgowym to kolejny krok w kierunku pełnej automatyzacji i optymalizacji.

Nie mniej ważne jest zarządzanie dokumentacją klienta. W branży deweloperskiej generuje się ogromną ilość dokumentów, które muszą być odpowiednio przechowywane i zarządzane. System pozwala na generowanie dokumentów na podstawie wcześniej przygotowywanych szablonów oraz przechowywanych danych, co eliminuje ryzyko błędów wynikających z ręcznego przepisywania informacji. Wszystkie dokumenty są przechowywane w systemie, co gwarantuje, że żaden ważny dokument, taki jak umowa czy faktura, nie zostanie zagubiony. Przechowywanie dokumentów w systemie zapewnia dostęp do nich dla każdego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Zarządzanie firmą z pomocą systemu? Dobry system CRM staje się kluczowym narzędziem usprawniającym procesy wewnętrzne firmy, umożliwiając integrację danych z różnych działów. Informacje dotyczące transakcji, które są kluczowe dla działu księgowości, są łatwo dostępne, ponieważ zostały wcześniej zarejestrowane przez dział sprzedaży. Zarząd, stojący na czele każdej firmy, musi podejmować decyzje oparte na rzetelnych danych. W tej kwestii również możemy liczyć na wsparcie systemu CRM, który bazując na przechowywanych danych, generuje raporty, dotyczące klientów, sprzedaży, inwestycji czy użytkowników systemu. Raporty są nieocenione, w przypadku planowania przyszłych działań i strategii rozwoju.


Czym wyróżnia się system CRM dla biur sprzedaży nieruchomości i deweloperów? Automatyczna aktualizacja systemu, dynamiczny rozwój oraz integracja danych

Czym wyróżnia się oprogramowanie CRM na tle innych systemów? - Pytanie, które często pojawia się podczas wyboru programu do zarządzania firmą deweloperską. Odpowiedź jest jednak zaskakująco prosta: systemy CRM dla branży deweloperów wyróżniają się przede wszystkim dopasowaniem do jej specyfiki branży oraz funkcjonalnością skierowaną bezpośrednio do jej potrzeb opracowaną na podstawie wieloletniej praktyki i wiedzy.

Informatyczny system CRM VoxDeveloper dedykowany dla biur nieruchomości i deweloperów oferuje szereg funkcji odpowiadających na wymagania branży:

Klienci jak i pracownicy firmy deweloperskiej docenią funkcję prostej w obsłudze strefy klienta, jaką oferuje autorski system CRM VoxDeveloper. Jest to miejsce, w którym klient może w łatwy sposób sprawdzić szczegóły swojej umowy, terminy nadchodzących rozliczeń, a także zobaczyć historię dokonanych wpłat. Jednak strefa klienta to nie tylko narzędzie wspierające proces obsługi klienta podczas sprzedaży mieszkań. Jej funkcjonalności są nieocenione również po finalizacji transakcji. Klient może w niej zgłaszać ewentualne problemy czy usterki związane z zakupioną nieruchomością, co znacząco ułatwia obsługę posprzedażową. Dzięki temu każde zgłoszenie serwisowe jest rejestrowane w systemie i może być szybko przekazane odpowiedniemu działowi w firmie deweloperskiej. Strefa klienta to także oszczędność czasu dla obu stron. Klient nie musi tracić czasu na kontakt telefoniczny czy mailowy z doradcą w celu uzyskania podstawowych informacji o swojej transakcji. Wszystko, czego potrzebuje, jest dostępne online, w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dla firmy deweloperskiej to z kolei mniejsza liczba zapytań ze strony klienta oraz również oszczędzanie czasu.

Ciągły rozwój branży i wprowadzane zmiany sprawiają, że systemy CRM dla deweloperów muszą być bieżąco z wszystkimi zmianami na rynku oraz spełniać obowiązujące wymagania prawne. System CRM dostosowany jest do aktualnych wytycznych np. ustawy o ochronie danych osobowych, wymagań GIODO czy zgodności z RODO.

Dzięki systemowi CRM VoxDeveloper doradcy mają możliwość korzystania z funkcji formularza służącego do uzupełniania zgód lub danych klientów. Za pomocą kilku kliknięć możemy uzyskać zgody na przetwarzanie danych, zgody marketingowe lub wszystkie dane niezbędne do zawarcia umowy, co znacząco przyspiesza i upraszcza pracę.

Wdrożenie systemu CRM optymalizuje proces publikowania ofert nieruchomości na różnych portalach deweloperskich. Dzięki integracji danych z popularnymi portalami, takimi jak Gratka czy Otodom, nie ma potrzeby dodawania ofert indywidualnie na każdej platformie.

Moduł odbiorów pozwala deweloperom na efektywne zarządzanie procesem odbioru nieruchomości. Dzięki niemu każdy etap odbioru jest dokładnie monitorowany, a wszelkie informacje są gromadzone w jednym miejscu. Dodatkową funkcją modułu jest kalendarz odbiorów, w którym z łatwością można śledzić wszystkie terminy, dzięki czemu, nie pominiemy żadnego odbioru. Wszystkie zaplanowane terminy są automatycznie przypisywane do odpowiednich doradców, nieruchomości i klientów, co znacząco ułatwia organizację pracy. Każda nieruchomość, która ma zaplanowany odbiór, posiada swoją indywidualną kartę. Znajdują się na niej wszystkie kluczowe informacje, od statusu odbioru, przez ewentualne usterki i zmiany lokatorskie, aż po dokładne plany nieruchomości. Oprócz danych dotyczących samej nieruchomości moduł odbiorów gromadzi również informacje o klientach. Dzięki temu doradca ma szybki dostęp do danych takich jak adres e-mail, numer telefonu czy planowana data i godzina odbioru. Wszystko to sprawia, że komunikacja z klientem jest łatwiejsza i bardziej efektywna.

Jakość obsługi klienta to kluczowy element budowania pozytywnego wizerunku firmy deweloperskiej. Systemy CRM oferują nie tylko wsparcie podczas zakupu nieruchomości, ale również po finalizacji transakcji. Jedną z funkcji systemu CRM jest Moduł Helpdesk, czyli miejsce, do którego trafiają zgłoszenia klientów dotyczące problemów lub usterek związanych z zakupioną nieruchomością. Zgłoszenia te są automatycznie kategoryzowane i mogą być przypisane odpowiednim pracownikom w firmie. Dzięki temu proces ich rozpatrywania jest znacznie skrócony, a klient otrzymuje szybką odpowiedź. Istnieje również możliwość oznaczania zgłoszeń serwisowych bezpośrednio na planie kondygnacji. Dzięki temu dział techniczny dokładnie wie, gdzie znajduje się problem, co znacząco przyspiesza czas reakcji i naprawy. Wszystkie zgłoszenia są monitorowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco śledzić postępy prac oraz komunikować się z klientem w sprawie statusu jego zgłoszenia. Zdecydowanie podniesie to jakość obsługi klienta oraz sprawi, że poczuje się on ważny i doceniany, nawet po zakończeniu współpracy.

Skuteczny system CRM wyróżnia bezpieczeństwo danych. Oprogramowanie zawiera zaawansowane funkcje zabezpieczające, które chronią dane przed nieuprawnionym dostępem. To gwarantuje, że informacje o klientach, transakcjach czy inwestycjach są bezpieczne. 


Optymalizacja procesów sprzedaży z użyciem programu CRM


Poznaj koszt oprogramowania CRM dla deweloperów

Chcąc wdrożyć system CRM, firmy zastanawiają się: „Ile kosztuje oprogramowanie CRM dla agentów nieruchomości i deweloperów?".

Koszt oprogramowania CRM dla deweloperów jest zróżnicowany i zależy od wielu elementów. Do kluczowych czynników wpływających na koszt należą: zakres funkcjonalności, liczba korzystających z systemu użytkowników, ilość obsługiwanych nieruchomości, zakres działalności oraz dostosowanie systemu do specyficznych wymagań firmy. Decydując się wdrożyć system CRM, trzeba uwzględnić fakt, że zakup oprogramowania to nie tylko inwestycja w narzędzie, ale przede wszystkim w przyszłość firmy.

Autorski system CRM, taki jak VoxDeveloper, dostosowany jest specjalnie do potrzeb branży deweloperskiej, co sprawia, że jest nie tylko efektywny, ale także bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie. Skuteczny system CRM przyniesie korzyści nie tylko dla działu sprzedaży i obsługi klienta, ale będzie również wsparciem działu obsługi projektów, marketingu, księgowości, obsługi posprzedażowej oraz zarządu. Działanie systemu usprawni każdy obszar twojej działalności. Ceny systemów VoxDeveloper zaczynają się już od 800 zł netto miesięcznie a wersje bez limitów użytkowników i inwestycji kosztują niewiele ponad 2 tys zł netto miesięcznie.

Systemy CRM dla branży deweloperskiej - system do zarządzania najmem i sprzedażą nieruchomości

Systemy CRM dla deweloperów to tylko wsparcie w sprzedaży mieszkań? Dobry system CRM, taki jak ten oferowany przez firmę Voxcommerce Group, nie ogranicza się tylko do sprzedaży nieruchomości, idzie o krok dalej, dostarczając narzędzia do zarządzania wynajmem nieruchomości. Tak wyposażony system CRM umożliwia rejestrowanie umów najmu, co znacząco ułatwia zarządzanie oferowanymi nieruchomościami. Z pomocą systemu harmonogramy rozliczeń, wystawianie faktur czy monitorowanie płatności stają się znacznie prostsze i bardziej zautomatyzowane. Dodatkowo oznaczając w systemie odpowiednie lokale, możemy je eksportować na portale zewnętrzne obsługujące nieruchomości na wynajem.

VoxDeveloper to nie tylko sprawdzone i działające rozwiązanie, ale przede wszystkim platforma, która daje możliwość stworzenia indywidualnego systemu CRM dostosowanego do potrzeb każdej firmy deweloperskiej. Dzięki szerokiej gamie funkcji i modułów każdy deweloper ma możliwość skonfigurowania systemu tak, aby jak najlepiej odpowiadał charakterystyce jego działalności.

Skontaktuj się z nami

Administratorem Twoich danych osobowych jest Voxcommerce Group Sp. z o.o., sprawdź Politykę prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązujące przez Google Politykę Prywatności i Warunki użytkowania

Dane kontaktowe

Jesteś zainteresowany wersją demo lub ceną? Napisz do nas lub zadzwoń:

Kontakt w sprawach technicznych: 8:30 - 17:00 (pn - pt)